พระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖
อายุ ๕๓ ปี
มรณภาพ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
วัด วัดสุทธจินดา วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,698

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
 รองเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
 เจ้าคณะตรวจการภาค ๓
 สมาชิกสังฆสภา

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระธรรมฐิติญาณ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระโพธิวงศาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปริณายก ตรีปิฎกธรรมสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


เพจ ตระกูลพันธุ์เพ็ง
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook