พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖


VIEW : 1,131

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรคุณ มีนามเดิมว่า สิงห์ ทองทาบ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ ที่บ้านหนองบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายสี มารดาชื่อ นางดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน ท่าน เป็นบุตรคนที่ ๗


บรรพชา

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ณ วัดสุทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูวินัยธรรมโสม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ พัทสีมาวัดบรมนิวาส โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอมราภิรักขิต (ชัย ชิตมาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
กรรมการตรวจธรรมสนามชั้นเอก
กรรมการสงฆ์อำเภอป้อมปราบ-ปทุมวัน ในหน้าที่องค์การศึกษา

มรณกาล


     พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สิริรวมอายุได้ ๗๕ ปี ๓ เดือน ๓ วัน พรรษา ๕๔

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธาวินัยรส
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินยาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรคุณ อดุลธรรมปรีชา ปสาสนกิจการี ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๑
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (Wat Boromniwas)
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook