พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.๓ | พระสังฆาธิการ

พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.๓


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๑
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
วัด วัดกลาง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 799

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย มีนามเดิมว่า ยุตต์ ไตรพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐ ( ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ) กำเนิดที่ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลละเม็ด อำเภอไชยา (เวลานั้นเป็นอำเภอพุมเรียง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายพ่าว มารดาชื่อ นางใย นามสกุล อื้อพ่าว (ต่อมาเปลี่ยนเป็น”ไตรพิทักษ์”) มีพี่น้องรวมด้วยกัน ๔ คน คือ

     ๑.นายยุตต์ ไตรพิทักษ์ (พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย)
     ๒. นางกิ้ม ชูสินธุ์ทอง
     ๓. นางทรัพย์ ไตรพิทักษ์
     ๔. นายฮวด ไตรพิทักษ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ณ วัดใหม่ชลธาร (ปัจจุบันวัดท่าโพธิ์) โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) วัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (หนู ติสโส) ต่อมาเลื่อนเป็น พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปแรก เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

     ได้รับการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมฐานกับพระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) วัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง เป็นผู้เป็นพระอุปัชฌาย์
     ศึกษาบาลี ที่สำนักวัดพระเชตุพนฯ จังหวัดพระนคร สอบไล่ได้เป็นพระเปรียญ ๓ ประโยค
     เดินทางกับมาศึกษาวัตรปฏิบัติ ยังวัดใหม่ชลธาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๐๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง (พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้มาปกครอง)
 เจ้าคณะตำบลมะขามเตี้ย
 พระอุปัชฌาย์ ในเขตตำบล

มรณกาล


     พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ สิริอายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๕ ณ วัดกลาง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook