พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี, ป.ธ.๕


VIEW : 1,049

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพเมธี มีนามเดิมว่า ปลื้ม เพ่งเขม้น เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ ใย โยมมารดาชื่อ นิ่ม เพ่งเขม้น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ อายุได้ ๑๖ ปี ณ วัดสุวรรณดาราราม โดยมี พระสุวรรณวิมลศีล (ฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์เผือก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระสุวรรณวิมลศีล (ฑิต) วัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดยิ้ม วัดโพธิ์เผือก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดวร วัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๘ สอบ ภาษาไทยได้ชั้นมัธยมปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น หัวหน้าคณะวินัยธร ภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ สิริรวรมอายุได้ ๗๐ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิกรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๒
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook