พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี, ป.ธ.๕

สถานะเดิม


     พระเทพเมธี มีนามเดิมว่า ปลื้ม เพ่งเขม้น เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ ใย โยมมารดาชื่อ นิ่ม เพ่งเขม้น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ อายุได้ ๑๖ ปี ณ วัดสุวรรณดาราราม โดยมี พระสุวรรณวิมลศีล (ฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์เผือก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระสุวรรณวิมลศีล (ฑิต) วัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดยิ้ม วัดโพธิ์เผือก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดวร วัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๘ สอบ ภาษาไทยได้ชั้นมัธยมปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น หัวหน้าคณะวินัยธร ภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ สิริรวรมอายุได้ ๗๐ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิกรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook