พระธรรมดิลก (อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมดิลก (อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๐
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
วัด วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,680

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมดิลก มีนามเดิมว่า อิ่ม เกิดในรัชกาลที่ ๓ ตรงกับวันจันทร์ แรม๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะแม จุลศักราช ๑๒๐๙ หรือ พ.ศ. ๒๓๙๐ ณ บ้านเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     อายุได้ ๑๓ ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทพรังษี แล้วลงมาอยู่วัดราชบุรณะ

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดราชบุรณะ โดยมี พระธรรมวโรดม (สมบูรณ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า จนฺทสิริ


การศึกษา

     อายุได้ ๑๐ ปี ศึกษาอักขรสมัยในสำนัก พระอาจารย์อิน วัดเทพรังษี บ้านเจ้าเจ็ด อยู่ ๓ ปี เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วมาอยู่วัดราชบุรณะเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักพระโหราธิบดี (ชุ่ม) บ้าง

     เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแปลได้เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค

     พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกครั้งหนึ่งแปลได้อีก ๑ ประโยคเป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข
พ.ศ. ๒๔๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระธรรมดิลก (อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔) มรณภาพวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ สิริรวมอายุได้ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระธรรมไตรโลกาจารย์ (แสง)
พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ฐานานุกรมใน พระธรรมวโรดม (แสง)
๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระสิริธรรมมุนี
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธน์สุตาคม
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธิ์ศีลาจารย์ ญาณนายก ติปิฎกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก สากยบุตตินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook