พระราชธรรมวิจารณ์ (ธูป เขมสิริ) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมวิจารณ์ (ธูป เขมสิริ)


 
เกิด ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
วัด วัดสุนทรธรรมทาน
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,169

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
 เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุนทรธรรมวิจารณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมวิจารณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมวิจารณ์ นวกรรมวิธานโกศล โสภณวิริยกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๕
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook