สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)


 
ประสูติ พ.ศ. ๒๓๐๔
พระชนมายุ ๘๑ พรรษา
สิ้นพระชนม์ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๓๘๕
สถิต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร


VIEW : 1,408

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

พระประวัติ


     สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระนามเดิมว่า ด่อน ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็ง จ.ศ. ๑๑๒๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๐๔ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ สมัยอยุธยา

     เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๔ ได้เป็นที่ "พระเทพโมลี" อยู่ที่วัดหงส์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และได้เป็นที่ "พระพรหมมุนี" ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นที่ "พระพิมลธรรม" เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๙ ต่อมาได้เลื่อนเป็น "สมเด็จพระพนรัตน์" ในรัชกาลเดียวกัน ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายที่สถิต ณ วัดมหาธาตุ เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งผนวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๗

     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา สมเด็จพระพนรัตน (ด่อน) เป็น สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อเดือน ๔ ปีมะเมีย จ.ศ. ๑๑๘๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๕ แล้วโปรดให้แห่จากวัดหงส์รัตนาราม มาสถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในตอนปลายสมัยของสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ได้มีการชำระความสงฆ์ที่ประพฤติอนาจารมิควร นับเป็นการชำระสะสางอลัชชีในคณะสงฆ์ครั้งใหญ่ในประวัติการณ์ของคณะสงฆ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๖๒ - ๒๓๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๒๓๘๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๒๓๘๕  เป็น สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระอวสานกาล


     สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๔ ค่ำ ปีขาล จ.ศ. ๑๒๐๔ ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๓๘๕ สิริพระชันษาได้ ๘๑ ปี ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา ๒๐ ปีที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook