พระครูจักรธรรมสุนทร (ประสงค์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูจักรธรรมสุนทร (ประสงค์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)


 
เกิด ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๓ ปี
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดบุญยืน
ท้องที่ น่าน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 2,261

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
 เจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง
 เจ้าคณะอำเภอเวียงสาที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระครูจักรธรรมสุนทร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
facebook Sannongkoi Nan


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook