พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๓
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๓
มรณภาพ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔


VIEW : 1,190

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า อุ่ม เกิดวันเสาร์ ปีวอก แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ พุทธศักราช ๒๔๐๓ ที่บ้านนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     อายุได้ ๘ ปี ได้เป็นศิษย์วัดกลางและวัดราษฎร์บำเพ็ญ อำเภอนครหลวง จนอายุได้ ๑๙ ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วมาอยู่วัดราชบุรณะ

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์รามัญนิกาย ณ วัดบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระไตรสรณธัช (ตฤก) เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทแล้วกลับมาอยู่วัดราชบุรณะตามเดิม


การศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
พ.ศ. ๒๔๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

มรณกาล


     พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔) มรณภาพในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ สิริรวมอายุได้ ๖๕ ปี พรรษา ๔๓

สมณศักดิ์


เป็น พระสมุห์ ฐานากรมใน พระครูธรรมจริยาภิรัต (ปาน)
เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมจริยาภิรัต
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวรญาณมุนี
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ตรีปิฏกาลังการ
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาประยุต สุทธปริยัตธร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กวีวงศนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook