พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (สุชิน ธมฺเมสโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (สุชิน ธมฺเมสโก)


 
เกิด ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดธรรมศาลา
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,462

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ มีนามเดิมว่า สุชิน ธูปทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชปริยัติโมลี วัดพระงาม พระอารามหลวง

ผู้แนะนำข้อมูล


Boripat Rodyoo


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook