พระญาณไตรโลก (ฉาย คงฺคสุวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระญาณไตรโลก (ฉาย คงฺคสุวณฺโณ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๘
วัด วัดพนัญเชิง วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,325

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง
 เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณไตรโลก
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook