พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ (ธนะเมศฐ์ อภิญาโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ (ธนะเมศฐ์ อภิญาโณ ป.ธ.๗)


 
อายุ ๔๘ ปี
พรรษา ๒๖
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.ม.


VIEW : 1,669

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
facebook พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ ธนะเมศฐ์ อภิญาโณ เรืองศรีคุณภัทร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook