พระมงคลธรรมรังษี (ปาน อินฺทโชโต ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลธรรมรังษี (ปาน อินฺทโชโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๒
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
วัด วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๓


VIEW : 1,322

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมงคลธรรมรังษี มีนามเดิมว่า ปาล ชูชัย เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๒ ณ บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ พัทธสีมาวัดขนอนใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูสุทธาจารวัตร (แจ้ง) วัดขนอนใต้ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ธูป วัดขนอนใต้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์บุญ วัดขนอนใต้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระมงคลธรรมรังษี (ปาน อินฺทโชโต ป.ธ.๓) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เวลา ๑๙.๑๕ น. สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี ๔ เดือน ๒๔ วัน พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมรังสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมรังสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลธรรมรังษี ญาณจารี ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๔
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook