พระศรีธรรมคุณาธาร (จำนงค์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีธรรมคุณาธาร (จำนงค์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อุปสมบท ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑
มรณภาพ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดพังม่วง
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพังม่วง
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธรรมคุณาธาร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook