พระสุธรรมธีรคุณ (วงศ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระสุธรรมธีรคุณ (วงศ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๑
มรณภาพ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,530

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธรรมธีรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิสุพรรณบุรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook