พระราชวุฒาจารย์ (ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวุฒาจารย์ (ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๖
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๘
มรณภาพ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 990

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพินิตพินัย
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวุฒาจารย์ ปริยัติญาณสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๔
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook