หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา (สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา (สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๘๑
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๘
มรณภาพ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,167

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

พระประวัติ


     หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา มีพระนามเดิม หม่อมเจ้าสีขเรศ ราชสกุล มหากุล เป็นพระโอรสพระองค์ที่ ๑๐ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ ประสูติในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ จ.ศ. ๑๒๐๐ พ.ศ. ๒๓๘๑

     เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระบิดาได้ถวายไว้เล่าเรียนในสำนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ครั้งยังทรงผนวชอยู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


ผนวช

     ถึงรัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๓๙๔ แล้วประทับอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค

     ถึงปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับพระนามฉายาว่า วุฑฺฒิสฺสโร ผนวชแล้วประทับอยู่วัดบวรนิเวศวิหารต่อมา

     ปี พ.ศ. ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งหม่อมเจ้าพระสีขเรศเป็นพระราชาคณะที่ หม่อมเจ้าพระธรรมมุณหิศธาดา ในรัชกาลต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ หม่อมเจ้าพระธรรมมุณหิศธาดาได้ร่วมเป็นคณปูรกะในคราวทรงผนวชนั้นด้วย ถึงปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ทรงเลื่อนตำแหน่งให้เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามเดิม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

สิ้นชีพิตักษัย


     หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา ประชวรด้วยโรคชรามานาน สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ปีมะแม เวลาเช้า ๓ โมงเศษ ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุปูน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็น พระราชาคณะ ที่ หม่อมเจ้าพระธรรมมุณหิศธาดา
พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็น เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook