พระมงคลทิพยมุนี วิ. (เซ็ก พฺรหฺมสโร) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลทิพยมุนี วิ. (เซ็ก พฺรหฺมสโร)


 
เกิด ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,261

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๔๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
 สมาชิกสังฆสภา

มรณกาล


     พระมงคลทิพยมุนี (เซ็ก พฺรหฺมสโร) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๑๔.๐๒ น. สิริอายุได้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูโวทานธรรมาจารย์ (จั่น) วัดทองธรรมชาติฯ
พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธิสมาจาร
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวิสุทธิสังวรเถร ถือพัดงาสาน
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระราชาคณะเสมอตำแหน่งราช ที่ พระมงคลทิพยมุนี ธุตวาที ศีลวิสุทธสมถญาณประยุต
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook