พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๗๕
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๕
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,118

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า เปีย เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีมะโรง วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ บ้านเดิมอยู่ในคลองสามเสน ฝั่งพระนคร เป็นบุตรนายปิ่นและนางพูน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักพระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม) ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๓๙๕ อายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทที่วัดป่าคลองสามเสน ด้วยอยู่ใกล้บ้าน โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เช่ง) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ยิ้ม) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม) วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

     เมื่ออายุ ๖ ขวบไปเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) แต่ครั้งยังเป็นพระมหาเปรียญอยู่วัดสุทัศนเทพวราราม จนอายุได้ ๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักพระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม) (ซึ่งเป็นผู้อุปการะสมเด็จพระวันรัตมาแต่เดิม) แต่ยังเป็นเปรียญ และเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในวัดสุทัศน์ ต่อมาเมื่ออายุได้ ๑๕ ปี เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งแรกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค แต่ยังเป็นสามเณรอุปสมบทเป็นพระแล้วมาอยู่วัดสุทัศน์อย่างเดิมและได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมต่อมาอีก ๒ ครั้ง ได้ครั้งละประโยค รวมเป็น ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี
พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร

มรณกาล


     พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ) มรณภาพเมื่อปีระกา วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๑๒.๒๐ น. สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระกระวีวงษ์
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธิศีลาจารย์ ญาณนายก ติปิฎกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กระวีวงษนายก ตรีปิฎกบัณฑิตย์ มหาคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิ์จริยาปรินายก ตรีปิฎกวราลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากรสุนทรศีลาทิขันธ์ อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook