พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร) | พระสังฆาธิการ

พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร)


 
เกิด ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๓๘๐
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๔
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,467

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า มา เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๓๘๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา จุลศักราช ๑๑๙๙ ณ ตำบลเข้าหลาม อำเภอสำเพ็ง (ปัจจุบัน เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร) โยมบิดาชื่อนายทองอยู่ โยมมารดาชื่อนางแช่ม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๔ อายุได้ ๒๕ ปี ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส โดยมี พระอาจารย์นอง วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการแบน วัดดิษหงสาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ทอง วัดดิษหงสาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า อินฺทสโร แปลได้ว่า ผู้มีเสียงเหมือนพระอินทร์


การศึกษา

     ภายหลังอุปสมบทเรียนวิปัสสนาธุระ และ ไปเที่ยวธุดงค์แทบทุกปีเป็นนิตย์ จนได้เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนาธุระอยู่ในวัดจักรวรรดิฯ เรียกกันว่า "พระอาจารย์มา" ในสมัยรัชกาลที่ ๔

     พระพุฒาจารย์เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะยก ไม่มีเปรียญ ซึ่งมีจำนวนน้อยรูป ที่จะได้รับพระราช ทาน
     ด้วยท่านเป็นพระเถระที่เอาใจใส่ในวิปัสสนาธุระและนวกรรม นับแต่ยังเป็นภิกษุหนุ่มจนถึงมรณภาพ จึงเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ ๖ โปรด แต่งตั้งเป็นพิเศษ
     ผู้ที่เคารพนับถือมีตั้งแต่ระดับเชื้อพระวงศ์ เจ้านาย ขุนนาง ตลอดลงมาถึงประชาชนทั่วไป บุคลิกลักษณะของท่านน่าเกรงขาม รูปกายสูงใหญ่ แต่ภายในแฝงไว้ด้วยความมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา อีกทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี
     ชีวิตของท่านดำเนินไปด้วยผลงาน ทั้งที่ปรากฏออกมาในด้านพระศาสนา และความศักดิ์สิทธิ์
     งานอันยิ่งใหญ่ของท่านคือ การสร้างสรรค์ปูชนียวัตถุสำคัญไว้ที่วัดจักรวรรดิฯ โดยเป็นหัวหน้าสร้างพระพุทธบาทจำลองขึ้น จนถือเป็นประเพณีจัดให้มีงานนมัสการกลางเดือน ๓ เป็นนักขัตฤกษ์ประจำปีมาจนทุกวันนี้
     ในการจัดงานครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรแล้วทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างมณฑปน้อย ครอบสวมรอยพระพุทธบาทจำลอง พระราชทานเป็นพุทธบูชา
     นอกเหนือจากงานสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ทางด้านการศึกษาทางศาสนา ก็ปรากฏว่าในยุคสมัยการปกครองของท่านอุดมไปด้วยพระคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางสมถวิปัสสากรรมฐานและผู้ทรงความรู้พระไตรปิฎกถึงขีดสูง หลายต่อหลายรูป
     ในด้านวัตถุมงคล ท่านจะสร้างในโอกาสสำคัญ และปลุกเสกด้วยตนเอง เป็นพระเครื่องแบบพระพุทธรูปขนาดเล็ก เนื้อทองผสมคล้ายขันลงหิน อมเหลืองและแดงประมาณ ๑๐ กว่าพิมพ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
 เจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี

มรณกาล


     พระพุฒาจารย์ อาพาธเป็นลม มรณภาพเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ปีขาล สิริอายุได้ ๗๗ ปี ๒๘ วัน ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมเป็นเกียรติยศ

     วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ เคลื่อนโกศศพจากกุฏิไปตั้งเหนือแว่นฟ้า ๒ ชั้นที่เมรุน้อยในวัดจักรวรรดิราชาวาส ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงศพ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๑๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระวรญาณมุนี (เส็ง)
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภาวนาวิจารณ์ ผู้ช่วยกิจการในวัดจักรวรรดิราชาวาส มีนิตยภัตเดือนละตำลึง ๒ บาท ได้รับพระราชทานไตรผ้าสลับแพร ตาลปัตรพุดตานหักทองขวาง พัดรองโหมด ย่ามอัตลัด บาตรถุงอัตลัด กระโถนขันน้ำถมปัด เป็นเครื่องยศอย่างพระครู
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็น พระราชาคณะ เจ้าคณะใหญ่แขวงเมืองสมุทรประการ ที่ พระมงคลทิพยมุนี ศรีชลังคันตรีปเทศ เขตรสมุทรปราการ อภิบาลพุทธคยาปทวี ชลคิรีไทวปสีมาบพิตร มีนิตยภัตเดือนละ ๓ ตำลึง ได้รับพระราชทานตาลปัตรแฉกหักทองขวาง พัดรองตราแผ่นดิน พัดรองโหมด ย่ามหักทองขวาง ย่ามเข้มขาบ บาตรถุงเข้มขาบ ฝาบาตรเชิงบาตรมุก กระโถนกาน้ำถมปัด เป็นเครื่องยศ
ได้รับพระราชทานตาลปัตรแฉกประดับพลอยและเพิ่มนิตยภัตเสมอพระราชาคณะชั้นเทพ
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้รับพระราชทานพัดแพร เพิ่มนิตยภัตเป็นเดือนละ ๗ ตำลึง เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้รับพระราชทานพัดยศเลื่อนเป็นเจ้าคณะรอง มีถานานุศักดิ์ ควรตั้งถานานุกรมได้ ๖ รูป กับพระราชทานนิตยภัทรเพิ่มขึ้นอีก มีนิตยภัตรเดือนละ ๓๐ บาท พัดแฉกพื้นโหมดสลับแพร
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ เจ้าคณะอรัญวาสี เสมอเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา วิสุทธศีลจรรยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ ศิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกคณิศราธิการ อภิบาลบทวลัญช์ อรัญวาสี สังฆนายก

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook