พระราชมงคลวชิรคุณ (อำนาจ อินฺทสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวชิรคุณ (อำนาจ อินฺทสาโร)


 
เกิด ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๑๐๓ ปี
อุปสมบท มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๗๙
มรณภาพ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 6,905

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชมงคลวชิรคุณ มีนามเดิมว่า อำนาจ เสนามนตรี เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ แรม ๗ ค่ำ เวลา ๐๕.๓๐ น. ที่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อ โส เสนามนตรี รับราชการเป็นผู้ใหญ่บ้าน มารดาชื่อ สี เสนามนตรี มีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๗ คน ซึ่งหลวงปู่เป็นคนที่ ๓


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี โดยมี พระครูฯ บุญมา วัดบ้านหนองเรือ เป็นพระอุปัชฌาย์

     หลังจากนั้น ได้ธุดงค์ติดตามอุปัฏฐาก พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งพระครูฯบุญมา เป็นผู้ฝากให้ โดยหลวงปู่อำนาจได้เล่าว่า “พระอาจารย์มั่น กล่าวกับพระครูฯ บุญมาว่า “เณรนี้ ผมขอเอาไปด้วยนะ” ท่านบอกแค่นี้ เราก็ติดตามท่าน ถือกาน้ำให้ท่าน แบกกลดติดตาม” ซึ่งในขณะนั้นก็มี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ติดตามอยู่ด้วย

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่ วัดบ้านหนองเรือ โดยมี พระครูฯบุญมา วัดบ้านหนองเรือ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สมบุญ เป็น พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์แสวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์


ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม ปฏิบัติธรรม และ ปฏิบัติศาสนกิจ

     หลังการอุปสมบท หลวงปู่ได้ออกธุดงค์ทางภาคอีสาน และ ภาคเหนือ เพื่อแสวงหาครูอาจารย์ และได้ออกธุดงค์ร่วมกับครูอาจารย์เหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์สายธรรมยุติในภาคอีสาน และ ภาคเหนือ อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านพ่อลี ธมฺมธโร หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ฯ และ หลวงปู่ได้มีโอกาสพบกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งมีความคุ้นเคยกันในอดีต อาทิ หลวงปู่เกษม เขมโก หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ฯ

     เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ท่านได้เข้าจำพรรษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประจำตลอดมา และ มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐเท็กซัส ทำให้หลวงปู่ได้รับสมญานามว่า “สิงห์เท็กซัส


สามารถรวบรวมรายพระนาม และ รายชื่อ ครูอาจารย์ของหลวงปู่ที่มีความผูกพันในอดีต ได้ดังนี้

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย ช้างโสภา) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งหลวงปู่ได้มาร่ำเรียนวิชาโหราศาสตร์กับพระองค์

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งหลวงปู่มีความผูกพันกับพระองค์มาก และ หลวงปู่ได้กล่าวถึงพระองค์ว่า “ เวลามีงานอะไร ๆ ท่านก็เรียกเราไปสวด ท่านว่าเราเสียงดังดี”

     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ซึ่งหลวงปู่มีความผูกพันกับพระองค์ในอดีต และ หลวงปู่ได้กล่าวถึงพระองค์ว่า“ท่านให้เราเรียกท่านว่า “หลวงพี่เจริญ” ท่านว่าเรียกหลวงพี่ก็พอแล้ว มีผลไม้อะไร ๆ เราก็เอาไปฝากท่าน แต่ก่อนเราหนีสงคราม ก็ไปพักกับหลวงพี่เจริญ วัดบวร ฯ”

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร ประสัตถพงศ์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งหลวงปู่คุ้นเคยตั้งแต่พระองค์เป็นสามเณร อยู่วัดราชบพิธ ฯ และ เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ในอดีตได้เคยมากราบนมัสการ และ พบปะ พูดคุยกับหลวงปู่เป็นประจำ

     พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งหลวงปู่ได้ออกธุดงค์ติดตามอุปัฏฐาก รับใช้ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ตั้งแต่เป็นสามเณร รวมเวลาราว ๖ ปี

     หลวงปู่ฝั้น อาจาโร / ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ซึ่งหลวงปู่เรียกขานท่านทั้งสองว่า "หลวงพี่ฝั้น หลวงพี่ลี " ด้วยความคุ้นเคยกันในอดีต ทั้งเคยร่วมธุดงค์กับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร / ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะ ๒๓

มรณกาล


     พระราชมงคลวชิรคุณ (อำนาจ อินฺทสาโร) มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ สิริรวมอายุได้ ๑๐๓ ปี พรรษา ๗๙

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จ.ป.ร.) ที่ พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลวชิรคุณ วิบุลธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
facebook Siriyos Thumnak
กลุ่ม พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook