พระธรรมราชานุวัตร (ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
วัด วัดยานนาวา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,203

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า ไสว สุขพร้อม เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี บิดา นายปลื้ม สุขพร้อม มารดา นางชิง สุขพร้อม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดท่าลาด ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูสังวรโสภณ วัดพยัคฆาราม จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเทศ วัดท่าราบ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวินัยธรรมสาน วัดวิหารขาว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น กรรมการแปลพระไตรปิฎกฝ่ายพระสูตร
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพากร
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น กรรมการตรวจสำนวนพระไตรปิฎกฝ่ายพระสูตร
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๕ (ดำรงตำแหน่งนี้ ๒ สมัย)
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น สังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก

มรณกาล


     พระธรรมราชานุวัตร (ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เวลา ๐๙.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๘๓ ปีพรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปรากรมมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระปรากรมมุนี ตรีปิฎกคุณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ ปรักกมสุนทรคุณพิพัฒน์ สุตตันตปริวัตรสมิทธิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอรรถโกศล วิมลญาณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๒-๕๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook