พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน ป.ธ.๗)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๗๑
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๒
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 36,695

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า ปาน เป็นชาวบ้านบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด จุลศักราช ๑๑๙๐ พุทธศักราช ๒๓๗๑


บรรพชาอุปสมบท

     แต่เดิมเป็นสามเณรที่วัดปรก แล้วมาเรียนอักขรสมัยอยู่วัดบางแคใหญ่และวัดอัมพวันเจติยารามในจังหวัดสมุทรสงครามก่อนแล้วจึงมาเข้าเรียนพระปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานคร อยู่วัดบพิตรพิมุขแล้วมาอยู่วัดราชบุรณะ ได้เข้าไปเล่าเรียนในพระมหาปราสาทด้วย เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๘๘ แปลที่วัดพระเชตุพน ได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค

     อุปสมบทเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๓๙๒ โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบุรณะ เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร

สมณศักดิ์


๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กระวีวงษนายก ตรีปิฎกบัณฑิตย์ มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายอรัญวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปรินายก ตรีปิฎกวราลังการ นานาสถานราชคมณีย์ สาธุการีธรรมากร สุนทรศีลาธิขันธ์ อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook