พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ) - พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ)


 
เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๖
มรณภาพ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดเทวสังฆาราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย


สถานะเดิม


     พระเทพมงคลรังษี มีนามเดิมว่า ดี เอกฉันท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา ที่ บ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเทศ และนางจันทร์ เอกฉันท์ ท่านมีพี่ อีก ๙ คน และทุกคนได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว โดยท่านเป็นคนสุดท้อง


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสมอ โดยมี สมภาร รอด วัดทุ่งสมอ ซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของท่าน เป็นผู้บรรพชาให้ บรรพชาได้ ๖ เดือนก็สึกออกมาช่วยบิดามารดาทำนา

     อุปสมบท ณ วัดทุ่งสมอ โดยมี พระครูวิสุทธิรังษี ( หลวงพ่อ ช้าง วัดบ้านทวน ) อำเภอพนมทวน เป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์ รอด วัดทุ่งสมอ สมภารวัดทุ่งสมอ และพระใบฏีกา เปลี่ยน วัดใต้ ( ต่อมาได้รับสมณศักดิ์ เป็น พระวิสุทธิรังษี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ พุทธโชติ ” และได้จำพรรษาอยู่ที่วัด ทุ่งสมอนั้นเอง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
พ.ศ. ๒๔๖๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดุลยสมณกิจ
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโสภี สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลรังษีวิสุทธิ์ พุทธิธรรมคุณาธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรังษี กาญจนบุรีธรรมธัช รัตตัญญูสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook