พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน จนฺทสุวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน จนฺทสุวณฺโณ)


 
เกิด ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดดอนยายหอม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมวาทีคณาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาภรณ์ กถิกสุนทรธรรมบัณฑิต พุทธปริตเวทคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook