พระธรรมปิฎก (น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปิฎก (น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๐
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๕
มรณภาพ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,319

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๕๑  เป็น เจ้าคณะมณฑลอุดร
พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมฬี ศรีปาวจนาภรณ์
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลยญาณนายก กถิกสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
เพจ บุญตา แอนติค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook