พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) - พระสังฆาธิการ

พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน)


 
เกิด ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๙
อายุ ๙๗ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
พรรษา ๗๗
มรณภาพ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดกลางบางแก้ว
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระพุทธวิถีนายก มีนามเดิมว่า เพิ่ม พงษ์อัมพร เกิดเมื่อ วันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๔๘ ตรงกับวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๙ ณ ตำบลไทยวาส หมู่ที่ ๓ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยบิดาชื่อ เกิด โยมมารดาชื่อ วรรณ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๘ ขวบ สืบต่อจนถึงเมื่ออายุครบได้อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ อายุ ๒๑ ปี ณ พัทธสีมาวัดกลางบางแก้ว โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ครั้งพระองค์ยังดำรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระวันรัต วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจอม เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูทักษิณานุกิจ (ผัน) วัดสรรเพชญ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี

มรณกาล


     พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) มรณภาพด้วยโรคชราด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลาใกล้รุ่ง (๐๕.๕๐ น.) รวมชนมายุได้ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธวิถีนายก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูชั้นเอก ที่ พระครูพุทธวิถีนายก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธวิถีนายก

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook