พระราชสมุทรเมธี (เจริญ ขนฺติโก) | พระสังฆาธิการ

พระราชสมุทรเมธี (เจริญ ขนฺติโก)


 
เกิด ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
วัด วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,023

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสมุทรเมธี มีนาม​เดิมว่า​ เจริญ​ ทองศิลป​์ เกิดเมื่อวันที่ ​ ๒๐​ มิถุนายน พ.ศ.​ ๒๔​๔​๗​ ภูมิลำเนา ตำบลแหลมใหญ่​ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม บิดา​ ขุนอลังการ​ณ์ (บ่าย ทองศิลป​์) มารดา​ นางเชย ทองศิลป​์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑​๗​ มิถุนายน​ พ.ศ. ๒๔​๖​๗​ ณ วัด​บ้าน​แหลม (วัด​เพชร​สมุทร) จังหวัดสมุทร​สงคราม โดยมี พระ​ครู​ศรัทธาโสภิต (ทอง) วัด​บ้าน​แหลม เป็น พระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม

มรณกาล


     พระราชสมุทรเมธี (เจริญ ขนฺติโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษ​ภา​คม​ พ.ศ. ๒๕​๒๕ สิริอายุ​ ๗๘ ปี พรรษา​ ๕๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอัมพวันเจติยาภิบาล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสมุทรเมธี ศรีอัมพวันเจติยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook