พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) - พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร)


 
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๕
มรณภาพ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐
วัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
 เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook