พระคุณาจารวัตร (ธงชัย สุวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระคุณาจารวัตร (ธงชัย สุวณฺโณ)


 
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๕
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 831

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระคุณาจารวัตร มีนามเดิมว่า ธงชัย เรืองตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ณ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ แฉ่ง โยมมารดาชื่อ พัน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี เจ้าอธิการดำ วัดตาลบำรุงกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเสม วัดพิกุลเรียง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการพลอย วัดใหม่สี่หมื่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระวินัยธร
พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระครูปลัดมงคลวัตร (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูมงคลวิจิตร
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระคุณาจารวัตร

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง ตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง, เล่ม ๕๕, ตอนที่ ๐ ง, ๐๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๑๔๗๖
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๘-๕๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook