พระรามัญมุนี (สมัย กมโล ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระรามัญมุนี (สมัย กมโล ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
มรณภาพ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

สมณศักดิ์


๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรามัญมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook