พระเทพเมธากร (แคล้ว สุมุตฺโต ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธากร (แคล้ว สุมุตฺโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
มรณภาพ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิสณฑ์วินัยกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโสภณ วิมลศีลคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร สุนทรธรรมวรนายก ดิลกสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook