พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค) | พระสังฆาธิการ

พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค)


 
เกิด ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๗
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๘
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔
วัด วัดอินทาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 4,281

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระทักษิณคณิศร มีนามเดิมว่า สาย บัวบาน เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ตำบลหัวหาด จังหวัดสมุทรสาคร โยมบิดา พ่อบัว บัวบาน โยมมารดา แม่แจ่ม บัวบาน

     โดยมีพี่น้องร่วมอุทรทั้งสิ้น ๗ ฅน อันมีลำดับดังนี้

     ๑. เป็นหญิง เสียชีวิตก่อนยังไม่ทันตั้งชื่อ
     ๒. เป็นชาย ชื่อสี
     ๓. เป็นชาย ชื่อสาย คือ ท่านเจ้าคุณฯ
     ๔. เป็นชาย ชื่อบาง
     ๕. เป็นชาย ชื่อเที่ยง
     ๖. เป็นชาย ชื่อลับ
     ๗. เป็นหญิง ชื่อขลิบ

     เมื่อวัยเด็กท่านศึกษาหนังสือใหญ่อยู่กับสมภารแก้ว วัดราชบูรณะ (วัดใหม่ยายเงิน) จังหวัดสมุทรสงคราม พออายุได้ ๑๐ ขวบปี รับการโกนจุกแล้วก็เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ได้ศึกษาหนังสือขอม เป็นสามเณรได้ ๒ พรรษาก็ลาสิกขาบท


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระอธิการเพ็ง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ วัดราชบูรณะ ๑ พรรษา ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ วัดประยูรวงศาวาส ๒ พรรษา แล้วย้ายไปอยู่ วัดสุทัศน์เทพวราราม ต่อมาได้เป็นพระฐานานุกรมของ สมเด็จพระวันรัต (แดง) ในที่พระครูสังฆรักษ์ได้ ๑ ปี ต่อมาจึงเลื่อนเป็นพระครูมงคลวิลาสเป็นพระคู่สวดกฐิน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๖๖  เป็น เจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดอินทาราม

มรณกาล


     พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม ๘๗ ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ เมรุพิเศษ วัดอินทาราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (แดง)
เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูมงคลวิลาส
พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุนทรศีลวัตร
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระทักษิณคณิศร บวรสังฆสุทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระสหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
เพจ ฅนขลัง คลังวิชา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook