พระพุทธิวงศาจารย์ (ปลด พฺรหฺมสโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธิวงศาจารย์ (ปลด พฺรหฺมสโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๙
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
มรณภาพ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,008

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 เจ้าคณะอำเภอดุสิต

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอริยศีลสังวร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะเสมอตำแหน่งเทพ ที่ พระพุทธิวงศาจารย์ อริยญาณดิลก นวกรรมสาธกธรรมสุนทร มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook