พระภัทรมุนี (ผล ภทฺทิโย ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระภัทรมุนี (ผล ภทฺทิโย ป.ธ.๖)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๔๑
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดไชนาวาส
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไชนาวาส
 รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook