พระปฐมเจติยานุรักษ์ (กล่ำ เจติรักษ์) | พระสังฆาธิการ

พระปฐมเจติยานุรักษ์ (กล่ำ เจติรักษ์)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๐
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๔๗
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม


VIEW : 2,020

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นเทพ ที่ พระปฐมเจติยานุรักษ์

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook