พระวิสุทธิสารเถร วิ. (ถิร ปญฺญาปโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิสารเถร วิ. (ถิร ปญฺญาปโชโต)


 
เกิด ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๕
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวิสุทธิสารเถร วิ. มีนามเดิมว่า ถิร พึ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ บ้านพูลหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของพ่อวาส แม่เพิ่ม “พึ่งเจริญ” ตระกูลผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาสืบเชื้อสายมาจากหมื่นเกล้าฯ และยายทวดจัน ซึ่งมีบุตรสาวชื่อยายมี แม่เพิ่มเป็นบุตรของยายมีกับตาสิงห์ ต้นกระกูล “สิงห์สุวรรณ” ส่วนตระกูลข้างเตี่ย (พ่อ) มาจากก๋งผึ้งและย่าอิ่ม เดิมจาก “แซ่ตัง” มาใช้นามสกุลว่า “พึ่งเจริญ” พ่อวาสเป็นบุตรชายของก๋งผึ้งกับย่าอิ่ม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๗ ปี

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ พัทธสีมาวัดหน่อพุทธางกูร โดยมี พระครูโพธาภิรัต (สอน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณวรคุณ (คำ) วัดหน่อพุทธางกูร เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาปโชโต


การศึกษา

     เมื่ออุปสมบทแล้วย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก เป็นนักเรียนที่สอบนักธรรมชั้นเอกได้เป็นรูปแรกในนามของจังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูรักขิตวันมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรักขิตวันมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวิสุทธิสารเถร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook