พระธรรมปหังษนาจารย์ (เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปหังษนาจารย์ (เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๓
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๕
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๐๐
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,298

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปหังษนาจารย์ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๑๓ ที่บ้านสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม เป็นบุตรนายกู่ นางแสง นามสกุล ทองพรรณ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดบางช้างเผือก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้นามฉายาว่า จนฺทโชติ


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๔๒ สอบบาลีตัวประโยคในสนามหลวงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมัยแปลด้วยปากเปล่า สอบได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมปหังษณาจารย์
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook