พระราชวุฒาจารย์ (นาค อิสิญาโณ) - พระสังฆาธิการ

พระราชวุฒาจารย์ (นาค อิสิญาโณ)


 
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดท่าตำหนัก
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก
 รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยวงศาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวุฒาจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook