พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร ป.ธ.๙)


 
มรณภาพ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๒
วัด วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,446

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๙๕ - ๒๔๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมราภิรักขิต

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook