พระเทพสุเมธี (แสวง วิมโล ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธี (แสวง วิมโล ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
วัด วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๓


VIEW : 1,416

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสุเมธี มีนามเดิมว่า แสวง วิเศษโกสิณ เกิดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ตรงกับวันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีชวด ณ บ้านพงสวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นามบิดา พระพิพิธเสน่หา (สด วิเศษโกสิณ) นามมารดา นางพิพิธเสน่หา (ฉาก วิเศษโกสิณ)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ณ วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พัทธสีมาวัดสัตตนารถปริวัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธรธรรมอินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมธีรคุณ วัดศรีสุริยวงศาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมที่ ๕
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดบรมนิวาส
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เลขานุการสังฆนายก รูปที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น หัวหน้าพระวินัยธรภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น ประธานกรรมวัดพระศรีมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระเทพสุเมธี (แสวง วิมโล ป.ธ.๓) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วยระบบหัวใจและปอดวาย เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. สิริรวมอายุได้ ๖๗ ปี พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรีมหาเจติยาภิมณฑ์
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลศีลาจาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที วิมลวัตรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี วิมลศีลดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๘-๒๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook