พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
วัด วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 623

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชรัตนโสภณ มีนามเดิมว่า จันทร์ ปลัดสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล ณ บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ต๊วด โยมมารดาชื่ อภูบาล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดเกาะ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี พระอธิการกลิ่น วัดคงคาราม ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดเกาะ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี เจ้าอธิการกลิ่น วัดคงคาราม ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูไว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเซ็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะตำบลวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี ๘ เดือน ๒๓ วัน พรรษา ๕๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูจันทสิริโศภน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณโศภน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโสภณ วิมลญาณโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๖-๔๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook