พระมงคลสิทธิคุณ (ลำใย ปิยวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลสิทธิคุณ (ลำใย ปิยวณฺโณ)


 
เกิด ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
มรณภาพ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดทุ่งลาดหญ้า
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า
 เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลสิทธิคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook