พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดทองนพคุณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


VIEW : 1,430

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า กี แซ่ตัน เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ตำบลหนองดีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรของนายแสง กับนางลุ้ย แซ่ตัน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยมี พระครูวิเศษศีลคุณ (ชุ่ม ติสาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยมี พระมงคลเทพมุนี (นวม พุทฺธสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสังวรวิมล (ชุ่ม ติสาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ชื้อ พฺรหฺมสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า มารชิโน


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น พระวินัยธรชั้นต้นภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น กรรมการสงฆ์องค์การศึกษาอำเภอธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๔

มรณกาล


     พระธรรมเจดีย์ มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๐๐.๑๕ น. สิริอายุได้ ๗๑ ปี ๓ วัน พรรษา ๕๑

     ได้รับพระราชทานโกศโถบรรจุศพ ต่อมาเลื่อนชั้นเป็นโกศแปดหลี่ยม และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารโศภน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกภูสิต ธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กวีวงศนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook