พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
วัด วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,408

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมดิลก มีนามเดิมว่า ทองดำ เหลียวพานิช เกิดเมื่อวันอังคาร แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บิดาชื่อ เหลียว มารดาชื่อ หลิ่นมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๕ คน พระธรรมดิลกเป็นบุตรคนสุดท้อง

     เมื่ออายุ ๘-๙ ขวบ ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนหนังสือ แต่ก็เดินตามพี่ชายไปเรียนหนังสือ ระหว่างพี่ชายนั่งเรียน ด.ช.ทองดำ ขอตามเข้าห้องเรียน แต่ครูไม่ยอมให้เข้าห้อง จึงต้องนั่งอยู่นอกห้องเรียน เมื่อครูสอนไป ด.ช.ทองดำก็ใช้ไม้เขียนหนังสือตามครูบนพื้นทราย ครูออกมาเห็นก็สงสารอนุญาตให้เข้าเรียน อายุ ๑๑ ปี ก็จบชั้นประถมที่ ๓ พ่อแม่ ด.ช.ทองดำ เห็นแววรักเรียนของลูกชาย ก็คิดหาทางส่งเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลานั้นพอดี ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เจ้าคณะมณฑลจันทบุรี เดินทางมาตรวจการคณะสงฆ์ เมื่อถึงจังหวัดระยอง พ่อแม่ ด.ช.ทองดำ ก็นำลูกชายไปติดกัณฑ์เทศน์ถวาย ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นำ ด.ช.ทองดำ ลงเรือกลับมาวัดบรมนิวาส ให้เข้าเรียนหนังสือต่อจนจบชั้นประถมที่ปีที่ ๔


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมเสนานี (สมุห์เงิน) เป็นพระอาจารย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดบรมนิวาส โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอมราภิรักขิต (ชัย ชิตมาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๖ (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น ผู้รักษาการประธานคณะวินัยธร
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น หัวหน้าคณะวินัยธรชั้นฎีกาฝ่ายธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็น ครูสอนบาลีไวยากรณ์วัดบรมนิวาส
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น กรรมการชำระพระไตรปิฎก
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น กรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมราภิรักขิต
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น เสมอพระราชคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น เสมอพระราชคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยบุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๑
เพจ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (Wat Boromniwas)
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook