พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร)


 
เกิด ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๑๐๐ ปี
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐
พรรษา ๘๐
มรณภาพ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดวังหว้า
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระมงคลศีลาจารย์ มีนามเดิมว่า คร่ำ อรัญวงศ์ เกิดเมื่อวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นบุตรของนายครวญ นางต้าย อรัญวงศ์

     ในวัยเด็กหลวงปู่คร่ำเป็นเด็กที่มีไหวพริบเฉลียวฉลาด บิดาจึงได้นำไปฝากกับพระอาจารย์ตรี เจ้าอาวาสวัดวังหว้า ตำบลวังหว้า ได้ศึกษาอักษรสมัยทั้งอักษรไทยและขอม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ วัดวังหว้า โดยมี พระครูสังฆการบูรพทิศ (ปั้น อินทสโร) เจ้าคณะแขวงแกลง วัดราชบัลลังก์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกากล่ำ ( พระราชอริยคุณราธาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง ) เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเผื่อน เจ้าอาวาสวัดวังหว้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุตพลวิจิตร
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลศีลาจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook