พระครูประสิทธิ์นวกร (พูน กตฺวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูประสิทธิ์นวกร (พูน กตฺวณฺโณ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๘๓
วัด วัดประสิทธาราม
ท้องที่ บุรีรัมย์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,827

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 พระอุปปัชฌาย์
 รองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์
 เจ้าคณะอำเภอหนองหงส์
 เจ้าอาวาสวัดประสิทธาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูประสิทธิ์นวกร

ที่มา


facebook พระครูประสิทธิ์นวกร รองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook