พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๘๕
มรณภาพ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,225

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า แก้ว เป็นชาวเมืองจันทบุรี เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีขาล จุลศักราช ๑๒๐๔ พ.ศ. ๒๓๘๕ แรกเดิมชื่อ "เก๊า" มาเปลี่ยนว่า "แก้ว" เมื่อเข้าแปลพระปริยัติธรรม

     อุปสมบทที่วัดโบสถ์ เมืองจันทบุรี บวชได้ ๔ พรรษาจึงเข้ามาเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร ได้เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมของพระศรีสมโพธิ (สิน) ถึงรัชกาลที่ ๕ โปรดให้อาราธนาพระศรีสมโพธิ (สิน) ไปครองวัดพระยาทำ ท่านได้ตามไปอยู่ด้วย เข้าแปลพระปริยัติธรรมคราวแรกที่พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๔๕  เป็น เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระรัตนมุนี
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชคณะผู้ใหญ่ ที่ พระราชกระวี นรสีห์พจน์ปิลันธน์
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธิศีลาจารย์ ญาณนายก ติปิฎกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กระวีวงศนายก ตรีปิฎกบัณฑิตย์ มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook