พระครูสุชัยวรธรรม (วีระชัย วรธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุชัยวรธรรม (วีระชัย วรธมฺโม)


 
เกิด ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๖
วัด วัดผักขะ
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,079

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสุชัยวรธรรม มีนามเดิมว่า วีระชัย โตมร เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน) ณ บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ บิดา คุณพ่อกร โตมร มารดา คุณแม่ยัน โตมร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๔ ปีมะเส็ง) ณ อุโบสถวัดผักขะ

     อุปสมบท เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (ขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๔ ปีวอก) ณ อุโบสถวัดผักขะ โดยมี พระอธิการโสม องฺคปญฺโญ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมรัตน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดผักขะ
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดผักขะ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดผักขะ
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูสุชัยวรธรรม

ที่มา


เพจ พระครูสุชัยวรธรรม-หลวงตาขึม Fanpage

ผู้แนะนำข้อมูล


นายเดชา สุขสวัสดิ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook