พระครูพิทักษ์วีรธรรม (สืบสันต์ ปริมุตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิทักษ์วีรธรรม (สืบสันต์ ปริมุตฺโต)


 
เกิด ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๔
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดสิงห์
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิทักษ์วีรธรรม มีนามเดิมว่า สืบสันต์ ยวดยงค์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๔๗๕ พื้นเพเดิมท่านอาศัยอยู่บ้านตลาดบน อยู่บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๒ ตำบลท่ากระซับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่านเกิดในครอบครัวเกษตรกรรม บิดาชื่อ นายชาญ ยวดยงค์ มารดาชื่อ นางเพียร ยวดยงค์ มีพี่สาวร่วมอุทร ๑ ท่าน ชื่อ คุณสดใส บุญปรีชา


ประวัติการศึกษาและการทำงาน

     หลวงพ่อสืบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดไทร จนจบระดับชั้นประถม จึงเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพิ่มวิทยา วัดบางแก้ว เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อท่านเรียนจบในระดับชั้นมัธยมแล้วจึงเข้าสอบเข้าโรงเรียนพลตำรวจ เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาท่านได้รับการเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจปฎิบัติงานที่ สถานีตำรวจลุมพินี จังหวัดกรุงเทพฯ รับข้าราชการตำรวจอยู่ ๓ ปี


อุปสมบทครั้งแรก

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ (อายุ ๒๒ ปี) ณ วัท่าใน ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูสิริวุฒาจารย์ (ห่วง สุวณฺโณ) วัดท่านัย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการม้วน วัดไทร เปนพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา "ทานรโต"

     หลังจากอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าในท่านได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติรับใช้ หลวงพ่อห่วง ที่วัดท่าในได้ ๑ ปี ได้เรียนวิชาก้าวหน้าพอสมควร จิตใจเกิดรุ่มร้อน อยากจะลองวิชาที่เรียนมาว่าเป็นอย่างไรกันแน่ ร้อนอยู่ไม่ได้จึงตัดสินใจลาสิกขานึกถึงคำพูดของเพื่อนว่า "เป็นลูกผู้ชายต้องเป็นทหารกล้า"

     ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หลังจากลาสิกขาที่วัดท่าใน ได้ไปสอบเข้าเรียนทหารที่โรงเรียนนายสืบทหารม้ายานเกราะรุ่นที่ ๕ และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นทหารม้ายานเกราะรุ่นเดียวกับ พ.ท.ทองสุข เก่งศิริ, พ.อ.นคร ธีระเนตร, พ.อ.ประสาน รักปทุม เมื่อท่านศึกษาจบจากโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ได้รับยศสิบโท ได้เข้าสังกัดกองพันทหารม้ายานเกราะจังหวัดสระบุรี


อุปสมบทครั้งที่สอง

     เมื่อครั้งหลวงพ่อสืบท่านรับราชการทหารได้ใช้ชีวิตลูกผู้ชายคุ้มค่าโลดโผนโจนทะยานจนเบื่อหน่ายเต็มที่ หันหน้ากลับท้องทุ่งท่าพญา อำเภอนครชัยศรี เพื่อไปพบหลวงพ่อม้วนซื่งในสมัยบวชครั้งแรกเป๋นพระคู่สวดในขณะนั้นซึ่งในเวลาต่อมาหลวงพ่อม้วนท่านได้รับตำแหน่งเป็น "พระครูอินทรสิริชัย" หลวงพ่อสืบ (ขณะเป็นฆราวาส) ได้ระบายความในใจว่าชีวิตฆราวาสมีแต่ทุกข์สับสนวุ่นวายกิเลสตัญหามากมายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น มีแต่อิจฉารัษยาได้ไปทดลองท่องดินแดนฆราวาส มานานหลายปีรับรู้รสชาติหมดทุกอย่างจึงคิดว่ามิใช่หนทางแห่งการสิ้นทุกข์มีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเหมือนอยู่ในวังวนแห่งกิเลสหลวงพ่อท่านจึงได้ขอคำปรึกษาต่างๆ และปรับทุกข์จาก พระครูอินทรสิริชัย (หลวงพ่อม้วน) แล้วจึงตัดสินใจออกบวชอีกครั้ง ครั้งนี้จะใช้วิตบรรพชิตจนชีวิตจะหาไม่ หลวงพ่อสืบท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้งและตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่สึกในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมี พระครูอินทสิริชัย (ม้วน อินฺทสุวณฺโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการง้อ ปญฺญาพโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ทับทิม กตปุญฺโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา "ปริมุตฺโต"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสิงห์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าพระยา

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระครูพิทักษ์วีรธรรม (สืบสันต์ ปริมุตฺโต) มรณภาพ อย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๗.๔๕ น. สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๔๕ 

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระสมุห์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิทักษ์วีรธรรม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook